RADIO ONLINE

MUZICA

Descarca gratis muzica - versuri, discorgafii Descarca gratis muzica veche - discografii celebre si versuri ale celor mai indragite melodii: 1, 2, 3... A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
BIOGRAFII SI DISCOGRAFII:


Biografii - discografii ...citeste tot
Vezi toate biografiile Oferta Publicitate radio TV

Gold FM Romania - Stiri Stiri locale din Dolj

Proiectele de acte normative adoptate sau de care Guvernul a luat act în ședința din 11 octombrie 2017, ora 15.30

comunicatus Proiectele de acte normative adoptate sau de care Guvernul a luat act în ședința din 11 octombrie 2017, ora 15.30 poze


Proiectele de acte normative adoptate sau de care Guvernul a luat act în ședința din 11 octombrie 2017, ora 15.30


  1. PROIECTE DE LEGI

 2. PROIECT DE LEGE pentru modificarea şi completarea Legii nr.111/1996 privind desfăşurarea în siguranţă, reglementarea, autorizarea şi controlul activităţilor nucleare

 3. PROIECT DE LEGE pentru ratificarea Acordului între Guvernul României şi Guvernul Republicii Croaţia privind protecţia reciprocă a informaţiilor clasificate, semnate la Zagreb, la 12 iunie 2017

 4. PROIECT DE LEGE pentru ratificarea Acordului parteneriat strategic între Uniunea Europeană și statele sale membre, pe de o parte, și Canada, pe de altă parte, semnat la Bruxelles, la 30 octombrie 2016

 5. PROIECT DE LEGE pentru modificarea și completarea Legii nr.35/1997 privind organizarea și funcționarea instituției Avocatul Poporului

 6. PROIECT DE LEGE privind unele măsuri necesare pentru implementarea operațiunilor petroliere de către titularii de acorduri petroliere referitoare la perimetre petroliere offshore, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative


  1. ORDONANȚE DE URGENȚĂ

 2. ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind desemnarea Inspectoratului General pentru Situații de Urgență ca unitate de achiziții centralizată pentru achiziția centralizată de autospeciale/ambulanțe pentru Serviciul Mobil de Urgență, Reanimare și Descarcerare din cadrul Inspectoratului General pentru Situații de Urgență, pentru serviciile de ambulanță județene și pentru Serviciul de Ambulanță București-Ilfov

 3. ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind înființarea Societății Editura Didactică și Pedagogică S.A. ca urmare a reorganizării Regiei Autonome ”Editura Didactică și Pedagogică”


  • HOTĂRÂRI 1. HOTĂRÂRE pentru modificarea şi înlocuirea Anexei 5-Regulamentul privind agrementul tehnic pentru produse, procedee şi echipamente noi în construcţii-la Hotărârea Guvernului nr.766/1997 pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea în construcţii

 2. HOTĂRÂRE pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr.611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici

 3. HOTĂRÂRE pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr.556/2011 privind organizarea, structura şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Calificări

 4. HOTĂRÂRE pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr.522/ 1996 privind organizarea anuală a cursurilor de vară de limba, literatura, istoria şi civilizaţia românească

 5. HOTĂRÂRE pentru modificarea Normelor metodologice privind asistenţa medicală transfrontalieră, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.304/2014

 6. HOTĂRÂRE pentru completarea Hotărârii Guvernului nr.313/2017 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Departamentului pentru Dezvoltare Durabilă

 7. HOTĂRÂRE pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr.1522/2006 privind aprobarea structurii organizatorice şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare a Agenţiei Naţionale Anti-Doping

 8. HOTĂRÂRE privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul suplimentar, care fac parte din coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional “Autostrada Lugoj-Deva”, aflate pe raza localităţii Brănişca, din judeţul Hunedoara

 9. HOTĂRÂRE privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul suplimentar, care fac parte din coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional “Reabilitare DN 66 Filiaşi – Petroşani km 0+000 – km 131+000, sector km 93+500 – km 126+000”

 10. HOTĂRÂRE privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul suplimentar, care fac parte din coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional ”Varianta de ocolire a municipiului Caracal”

 11. HOTĂRÂRE privind acordarea titulaturii de muzeu de importanţă naţională Muzeului Marinei Române şi pentru aprobarea schimbării denumirii acestuia

 12. HOTĂRÂRE privind modificarea Anexei nr. 6 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

 13. HOTĂRÂRE pentru modificarea şi completarea Normelor de aplicare a Legii nr. 329/2003 privind exercitarea profesiei de detectiv particular, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1666/2004

 14. HOTĂRÂRE privind trecerea unor mijloace fixe, aflate în administarea Administraţiei Naţionale ”Apele Române” prin Administraţia Bazinală de Apă Siret, instituţie publică aflată în coordonarea Ministerului Apelor şi Pădurilor, din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcţiune, valorificării şi casării, după caz, şi pentru actualizarea anexei nr.12 la Hotărârea Guvernului nr.1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

 15. HOTĂRÂRE privind actualizarea valorilor de inventar şi modificarea datelor de identificare ale unor bunuri imobile înregistrate în anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

 16. HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 pentru Societatea ROMAERO S.A, aflată sub autoritatea Ministerului Economiei

 17. HOTĂRÂRE pentru modificarea anexelor nr.1, 1a, 1b şi 2b la Hotărârea Guvernului nr.146/2017 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 al Fondului pentru mediu şi al Administraţiei Fondului pentru Mediu

 18. HOTĂRÂRE privind acordarea unor ajutoare de urgență familiilor afectate de evenimentul care a avut loc în data de 5 octombrie 2017 la Exploatarea Minieră Lupeni, județul Hunedoara

 19. HOTĂRÂRE privind aprobarea măsurilor pentru realizarea stocurilor de siguranță ale Sistemului Electroenergetic Național în ceea ce privește combustibilii pentru perioada sezonului rece și volumul de apă din lacurilor de acumulare, denumit Programul de iarnă în domeniul energetic pentru asigurarea funcționării în condiții de siguranță și stabilitate a Sistemului Electroenergetic Național în perioada 15 noiembrie 2017 – 15 martie 2018, precum și alte măsuri privind nivelul de siguranță și securitate în funcționare a Sistemului Electroenergetic Național

 20. HOTĂRÂRE pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr.327 din 20 martie 2013, privind plafoanele pe baza cărora se calculează costurile salariale directe la contractele de finanțare încheiate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare

 21. HOTĂRÂRE privind modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr.70/2017 privind aprobarea obiectivelor etapei a XVIII-a 2017 a Programului de realizare a Sistemului național antigrindină și de creștere a precipitațiilor pe perioada 2010-2024

 22. HOTĂRÂRE privind constituirea Consiliului interministerial privind negocierile pentru Cadrul Financiar Multianual al Uniunii Europene post 2020 și pentru următoarele cadre financiare multianuale, și pentru completarea Hotărârii Guvernului nr.750/2005 privind constituirea consiliilor interministeriale permanente

 23. HOTĂRÂRE pentru aprobarea Normelor privind recunoașterea diplomelor, certificatelor și titlurilor de medic specialist, eliberate de un stat terț, altul decât Australia, Canada, Israel, Noua Zeelandă și Statele Unite ale Americii

 24. HOTĂRÂRE privind prorogarea termenului prevăzut la art.3 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr.1004/2016 pentru aprobarea Normelor referitoare la proveniența, circulația și comercializarea materialelor lemnoase, la regimul spațiilor de depozitare a materialelor lemnoase și al instalațiilor de prelucrat lemn rotund, precum și a unor măsuri de aplicare a Regulamentului (UE) nr.955/2010 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 octombrie 2010 de stabilire a obligațiilor ce revin operatorilor care introduc pe piață lemn și produse din lemn


  1. MEMORANDUMURI

 2. MEMORANDUM cu tema: Aprobarea modificărilor la ”Acordul dintre Guvernul României şi Guvernul Indiei privind serviciile aeriene”, semnat la New Delhi, la 4 decembrie 1993, şi încheierea Acordului în formă simplificată

 3. MEMORANDUM cu tema: Aprobarea negocierii ”Programului de colaborare între Guvernul României şi Guvernul Republicii Ghana în domeniile educaţiei, culturii şi în alte domenii conexe”

 4. MEMORANDUM cu tema: Situaţia activelor cu caracter social aflate în patrimoniul Societăţii Complexul Energetic Oltenia S.A. Propuneri de transfer cu titlu gratuit a acestor active

 5. MEMORANDUM cu tema: Aprobarea deblocării unor posturi vacante din cadrul Ministerului Transporturilor-Autoritatea pentru Reformă Feroviară

 6. MEMORANDUM cu tema: Acordarea şi plata drepturilor de pensie stabilite în temeiul Hotărârii Curţii de Justiţie a Uniunii Europene în cauzele conexate C-401/13 şi C-432/13 Balazs de la data depunerii cererii în Grecia, sub rezerva îndeplinirii condiţiilor legale de vârstă de pensionare şi stagiu de cotizare şi a altor condiţii administrative şi medicale impuse de legislaţia naţională în materie de pensii

 7. MEMORANDUM cu tema: Cel de al 16-lea raport naţional privind aplicarea prevederilor Cartei Sociale Europene Revizuite a Consiliului Europei

 8. MEMORANDUM cu tema: Desemnarea președintelui Părții române în Comisia interguvernamentală de colaborare economică România-Republica Moldova


  1. NOTE

 2. NOTĂ privind discuţiile bilaterale din domeniul energetic care au avut loc cu ocazia şedinţei comune a Guvernelor României şi Bulgariei-3 octombrie 2017

 3. NOTĂ de informare privind proiectul Legii tineretului


  1. INFORMĂRI

 2. INFORMARE privind stadiul pregătirii alegerilor locale parţiale din data de 5 noiembrie 2017


  • PUNCTE DE VEDERE 1. PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativă pentru modificarea alin. (1) al art.32 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, inițiată de doamna deputat PNL Raluca Turcan împreună cu un grup de parlamentari PNL (Bp.198/2017)

 2. PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativă privind completarea art.287 din Legea nr.286 din 17 iulie 2009 privind Codul penal, inițiată de domnii deputați PMP Petru Movilă și Adrian Mocanu (Bp.284/2017)

 3. PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativă privind asigurarea infrastructurii de alimentare pentru vehicule electrice, inițiată de domnul deputat PNL Glad-Aurel Varga împreună cu un grup de parlamentari PNL (Bp.231/2017)

 4. PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.215/2001 a administrației publice locale, inițiată de domnul deputat Kelemen Hunor împreună cu un grup de parlamentari UDMR (Plx. 210/2017)

 5. PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.94/1992 privind organizarea și funcționarea Curții de Conturi, provenit dintr-o propunere legislativă inițiată de domnul deputat UDMR Marton Arpad-Francisc împreună cu parlamentari PSD, PNL, UDMR, ALDR, PMP, Minorități Naționale (Plx. 155/2017, L 137/2017


 

Mai multe
Bookmark and Share
Conecteaza-te la stiri si pe Facebook Twitter Feed RSS
Afisari 58 | Comentarii 0 | Sursa www.oltenasul.ro |
Comenteaza aceasta stire:

Categorie: Stiri locale din Dolj Alte stiri despre: Dolj

Alte stiri din categoria Stiri locale din Dolj

Primăria Craiova dă cu optimism înainte la inaugurarea stadionului: Pe 29 octombrie ….
Abia ce-au aprobat consilierii locali proiectul de hotărâre privind organizarea inaugurării stadionului de fotbal al Craiovei, că primăria a și dat drumul la procedura de achiziție publică. Invitația de participare a fost postată azi de edili, data inaugurării fiind de 29 octombrie. Asta [...]
Afisari 46 | Comentarii 0 |
Alte stiri despre: Dolj
Guvernul a aprobat înființarea agențiilor de mediere între cererea și oferta de muncă zilieră
  Guvernul a aprobat, în ședința de astăzi, înființarea agențiilor de mediere între cererea și oferta de muncă zilieră. Aceste structuri vor fi acreditate de către Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă (ANOFM), prin agențiile pentru ocuparea forței de muncă jude [...]
Afisari 37 | Comentarii 0 |
Alte stiri despre: Dolj
Măsuri pentru implementarea monitorizării prețurilor pentru carburanți
  Guvernul a aprobat în ședința de astăzi un Memorandum privind crearea unui sistem de monitorizare a preţurilor pentru carburanţi. Platforma de monitorizare a preţurilor pentru carburanţi, instrument similar Monitorului prețurilor în domeniul de retail alimentar, va conduce la transparen [...]
Afisari 50 | Comentarii 0 |
Alte stiri despre: Dolj
Zilele Porţilor Deschise MHS Motors Craiova – prezentarea oficială, în premieră, a noului BMW Seria 5
Joi, 19 octombrie, ora 11:00, prezentarea oficială, în premieră, a noului BMW Seria 5, la MHS Motors Craiova. Prezentarea noului model BMW marchează deschiderea evenimentului Zilele Porţilor Deschise MHS Motors Craiova, care se desfasoară pe durata a trei zile, în perioada 19 – 21 octomb [...]
Afisari 43 | Comentarii 0 |
Alte stiri despre: Dolj
Apelul AEP către societatea civilă de a participa la realizarea unei monografii a alegerilor pentru primul Parlament al României Mari
  Autoritatea Electorală Permanentă invită societatea civilă să se implice în realizarea unei monografii a alegerilor din anul 1919 pentru primul Parlament al României Mari, AEP propunându-și să marcheze Centenarul Marii Uniri printr-un demers colectiv de reconstituire a unui moment de re [...]
Afisari 40 | Comentarii 0 |
Alte stiri despre: Dolj
A fost semnat Memorandumul de înțelegere care va permite lansarea programului de înzestrare a armatei cu sisteme Patriot
  Premierul Mihai Tudose a participat astăzi, la Palatul Victoria, la semnarea Memorandumului de înțelegere între Ministerul Economiei, prin S.C. Aerostar S.A., și compania americană Raytheon International Defence System, privind colaborarea în domeniul echipamentelor și componentelor [...]
Afisari 23 | Comentarii 0 |
Alte stiri despre: Dolj
Biblioteca Județeană “Alexandru și Aristia Aman” organizează vineri, 20 octombrie, începând cu ora 17.00, lansarea volumului “Dialoguri Împletite”, autori Viorel Birtu-Pîrăianu și Mariana Tatomir
Biblioteca Județeană “Alexandru și Aristia Aman” organizează vineri, 20 octombrie, începând cu ora 17.00, lansarea volumului “Dialoguri Împletite”,  autori  Viorel Birtu-Pîrăianu și Mariana Tatomir.   La eveniment vor lua parte: – Dan Lupescu; – Lavinia [...]
Afisari 17 | Comentarii 0 |
Alte stiri despre: Dolj
UCV: „Nous et les autres” – La recherche interculturelle: un cadre pluridisciplinaire et transversal
Școala doctorală „Alexandru Piru” de la Facultatea de Litere a Universității din Craiova are deosebita onoare de a vă invita la primul seminar internațional de cercetare doctorală și schimburi universitare, „NOUS ET LES AUTRES” – LA RECHERCHE INTERCULTURELLE: UN CADRE PLURIDIS [...]
Afisari 9 | Comentarii 0 |
Alte stiri despre: Dolj
Ziua Internațională a persoanelor fără adăpost, la Centrul Social „Sfântul Vasile”
Centrul Social de Urgență pentru persoane fără adăpost „Sfântul Vasile” – Craiova, al Asociației Vasiliada, a marcat în această perioadă Ziua Internațională a persoanelor fără adăpost prin diverse activități specifice acestei categorii de persoane defavorizate. Astfel, benefi [...]
Afisari 14 | Comentarii 0 |
Alte stiri despre: Dolj
Proiectele de acte normative care ar putea fi incluse pe agenda şedinţei Guvernului României din 18 octombrie 2017, ora 15.00
Proiectele de acte normative care ar putea fi incluse pe agenda şedinţei Guvernului României din 18 octombrie 2017, ora 15.00   PROIECTE DE LEGI   PROIECT DE LEGE pentru ratificarea Protocolului de aderare la Acordul Comercial dintre Uniunea Europeană şi statele membre ale acesteia, pe de [...]
Afisari 39 | Comentarii 0 |
Alte stiri despre: Dolj
“Festivalul Voci de Aur”, concurs national, gazduit in Banie
Centrul Multifunctional Craiova va gazdui sambata, 25 noiembrie 2017, un eveniment de amploare, “Festivalul Voci de Aur”, festival national de muzica usoara, populara, instrumentala si dans, copii si adulti. Aflat la prima editie, concursul se anunta o intrecere inedita intre cei mai ta [...]
Afisari 15 | Comentarii 0 |
Alte stiri despre: Dolj
Festivalul Toamnei va asteapta la Centrul Multifunctional, in acest weekend
Primăria Municipiului Craiova organizează, în colaborare cu Centrul Multifuncțional Craiova, în perioada 20 – 22 octombrie 2017, Festivalul Toamnei, ediția I-a. Pe platoul din curtea Centrului Multifuncțional Craiova, se vor regăsi produse tradiționale agro-alimentare, dulciuri, semințe [...]
Afisari 50 | Comentarii 0 |
Alte stiri despre: Dolj
VINERI, 20 OCTOMBRIE 2017, ORA 19:00 Concert simfonic în cadrul Festivalului Internaţional “Elena Teodorini”, organizat de Opera Română Craiova
Muzica uneşte! 2017/2018 – Stagiune dedicată Marii Uniri VINERI, 20 OCTOMBRIE 2017, ORA 19:00 Concert simfonic în cadrul Festivalului Internaţional “Elena Teodorini”, organizat de Opera Română Craiova DIRIJOR THEO WOLTERS OLANDA SOLISTĂ SILVIA SBÂRCIU pian În program: Co [...]
Afisari 14 | Comentarii 0 |
Alte stiri despre: Dolj
ALDE DOLJ: FERMIERII DOLJENI AU DREPTUL LA BANI MAI MULȚI ÎN AVANS
  Victor Gogonea, secretar general ALDE Dolj:”Datorită condițiilor climatice dificile din Dolj,în primul rând a secetelor care pârjolesc sudul județului, autoritățile pot și trebuie să aloce sume mai mari în avans pentru fermierii afectați ”   Comisia Europeană a aprobat cere [...]
Afisari 7 | Comentarii 0 |
Alte stiri despre: Dolj
FNGCIMM sprijină AFIR pentru creșterea absorbţiei fondurilor europene
    Fondul Național de Garantare a Creditelor pentru IMM-uri (FNGCIMM) a emis în ultimele trei luni un număr record de garanții în favoarea beneficiarilor Agenției pentru Finantarea Investițiilor Rurale (AFIR).   Potrivit datelor centralizate, de la începutul acestui an și până [...]
Afisari 8 | Comentarii 0 |
Alte stiri despre: Dolj
„Sărbătoarea Zaibărului şi a Prazului“, ediţia a X – a, 20 – 22 octombrie, Băilești 2017 cu o premieră: expoziție – concurs „Dolju-n bucate“
  „Sărbătoarea Zaibărului şi a Prazului“ aduce din nou Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Dolj alături de Primăria Municipiului Băileşti, Consiliului Local Băileşti și Casa de Cultură „Amza Pellea“. Anul acesta, sărbătoarea băileș [...]
Afisari 10 | Comentarii 0 |
Alte stiri despre: Dolj


STIRI

Stiri

STIRI LOCALE
Top Stiri
Stiri locale din Dolj 
Oferta publicitate radio TV

UTILE

Meteo
05-09-2017 06:00
Bucuresti 11.5°C
Constanta 16.4°C
Timisoara 8.6°C
Cluj Napoca 7.0°C
Galati 16.0°C
Brasov 11.7°C
Craiova 13.0°C
Ploiesti 10.9°C
Braila 13.0°C
Oradea 10.9°C
Arad 13.6°C
Pitesti 13.0°C
Baia Mare 10.0°C
Buzau 10.9°C
Satu Mare 10.0°C
Botosani 12.0°C
Piatra Neamt 10.9°C
Ramnicu Valcea 13.0°C
Drobeta Turnu Severin 15.0°C
Suceava 12.0°C
Curs valutar
04/09/2017
EUR4.59490.0004
USD3.8558-0.0072
XAU165.44071.7176
CHF4.02810.0054
CAD3.10750.0145
GBP4.99150.0002
MDL0.21660.0010
XDR5.47190.0001
Convertor valutar
din in
loading...

 


Oferta publicitate radio TV
Calendarul zilei
1895 - Inaugurarea podului de la Cernavoda care, la acea data, era cel mai mare complex de poduri din Europa si al treilea ca lungime din lume; a fost proiectat si construit, incepand cu anul 1880, de catre inginerul Anghel Saligny.
1911 - S-a nascut scriitorul britanic William Golding, laureat al Premiului Nobel pentru Literatura pe anul 1983 (romane "Imparatul mustelor", "Cadere libera") (m.19.06.1993).
1945 - S-a nascut Keith Reid, textier britanic (Procol Harum).
Cugetarea zilei, citate, ganduri celebre
Timp
Timpul este cel mai bun vindecator, dar e cea mai proasta cosmeticiana. Woody Allen
Citeste si altele Recomandari literare Curiozitati, Stiati ca?
Sanatate
Persoanele care fumeaza mult, beau bauturi de tip cola sau fac tratamente cu medicamente de tipul tetraciclinei observa, dupa un timp, cum li se ingalbenesc dintii. Puteti scapa de aceste neplaceri spalandu-va seara pe dinti cu bicarbonat de sodiu umezit cu cateva picaturi de zeama de lamaie.

Citeste si altele

TIMP LIBER

 
Gold FM Romania - SUS

Stiri

arhiva stiri preluare stiri Citeste stiri din:

Aboneaza-te la fluxul de stiri

Un proiect ROSTCLUB - constructie site | productie spoturi audio | productie spoturi video | Difuzare spoturi radio | Difuzare spoturi TV © Copyright ROSTCLUB All Rights Reserved.