RADIO ONLINE

MUZICA

Descarca gratis muzica - versuri, discorgafii Descarca gratis muzica veche - discografii celebre si versuri ale celor mai indragite melodii: 1, 2, 3... A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
BIOGRAFII SI DISCOGRAFII:


Biografii - discografii ...citeste tot
Vezi toate biografiile Oferta Publicitate radio TV

Gold FM Romania - Stiri Stiri locale din Mures

Comunicat de presă BNS. „NU experimentelor sociale pe români!”

Solidaritate, responsabilitate socială, echitate, echilibru – sunt principii de bază statuate în Convenţiile şi Recomandările Organizaţiei Internaţionale a Muncii, dar şi în Tratatele şi reglementările europene. Din păcate, ca multe alte caracteristici ale unei societăţi democratice mature şi dezvoltate, ele nu reprezintă o preocupare pentru clasa politică din România.


Intenţia Guvernului României de a transfera contribuţiile sociale exclusiv în sarcina angajatului, este una care dovedeşte felul în care guvernanţii ignoră nu doar legislaţia europeană în vigoare, dar şi nevoile şi drepturile cetăţenilor români, obligaţi să fie cobai pentru măsuri şi politici netestate nicăieri în lume. Prin urmare, considerăm această decizie a actualului guvern de a transfera integral în sarcina salariaţilor responsabilitatea finanţării sistemului de pensii şi asigurări de sănătate – ca fiind o măsură incoerentă, hazardată şi total defavorizantă faţă de cel în slujba căruia ar trebui să fie guvernanţii: poporul român.


În nici o ţară din Europa finanţarea sistemului de securitate socială nu se asigură exclusiv de către angajat, pentru că vorbim de solidaritate şi de responsabilitate socială asumată în mod echilibrat între angajat şi angajator. Practica europeană arată o asumare împreună – angajat şi angajator – a finanţării sistemului de securitate socială.


La nivel mondial, din 119 ţări care au în implementare un sistem de protecţie socială şi a căror fiscalitate este monitorizată[1], nici măcar una nu are în întregime această sarcină alocată exclusiv angajatului.


România va fi de la 1 ianuarie 2018 singurul stat din Uniunea Europeană în care contribuţiile la sistemul de securitate socială vor fi asumate integral de angajat.


Acest transfer al responsabilităţii finanţării sistemelor de securitate socială către angajat înseamnă de fapt: • Toate riscurile demografice şi de sustenabilitate a sistemului de pensii şi a celui de sănătate vor fi transferate către salariat, fapt ce va genera un război între presiunea fiscală pe salariat şi adecvarea veniturilor pentru beneficiari. Cele 2 sisteme – sistemul public de pensii şi cel de asigurări de sănătate – sunt oricum greu sustenabile, în acest moment raportul între salariaţi şi pensionari fiind de aprox 1:1. În sistemul de asigurări de sănătate erau la sfârşitul anului 2016 – 17.130.940 persoane asigurate – aprox 11,4 milioane plătesc contribuţii de asigurări sociale. Pentru aproape 6 milioane de contribuabili (alţii decât salariaţii), contribuţia la fondul de sănătate este extraordinar de redusă, aprox 5 milioane de salariaţi asigură peste 80% din finanţarea sistemului de asigurări de sănătate.


Chiar dacă în mod ostentativ recunoaşterea fragilităţii sistemul de securitate socială din România, majoritatea rapoartelor de monitorizare, indiferent că ne referim la Comitetul European pentru Drepturi Sociale (Consiliul Europei) sau Comitetul de Experţi pentru aplicarea Convenţiilor şi Recomandărilor (OIM),  au atras atenţia Guvernului României cu privire la nivelul extrem de redus al indemnizaţiilor acordate ca beneficii ale sistemului de asigurări sociale.


În fiecare an, cu unele fluctuaţii generate de evoluţia salariului minim, bugetul de stat a trebuit să intervină cu subvenţii pentru acoperirea deficitului sistemului public de pensii sau cel al fondului unic de asigurări de sănătate. Mai ales în aceste condiţii decizia de a tăia finanţarea acestor sisteme pare a fi de neexplicat. • Măsura încalcă flagrant convenţiile internaţionale ratificate de România cu privire la sistemele de securitate socială, recomandări ale OIM sau directive europene prin renunţarea la principiile solidaritaţii şi asumării echitabile şi echilibrate a sarcinii finanţării.

 •      Convenţia nr. 102/1952 a Organizaţiei Internaţionale a Muncii (O.I.M.) – Art 71 alin 2 – ”Totalul cotizaţiilor de asigurări suportate de salariaţii protejaţi nu trebuie să depăşească 50% din totalul resurselor financiare alocate pentru protecţia salariaţilor, a soţiilor şi copiilor lor.”.

 • Directiva Consiliului nr. 80/987/CEE privind apropierea legislaţiilor statelor membre referitoare la protecţia salariaţilor în cazul insolvabilităţii angajatorului, transpusă prin Legea 200/2006.

 •      Recomandarea OIM nr 202/2012 privind protecţia socială  – „Solidaritate în finanţarea sistemelelor de securitate socială şi totodată urmărirea unui echilibru optim între responsabilităţile şi interesele celor ce finanţează şi/sau beneficiază de schemele de securitate socială”.

 • Recomandarea OIM 67 /1944 – ”Costul prestaţiilor, inclusiv costul administrării, ar trebui distribuit între persoanele asigurate, angajatori şi contribuabili, în aşa fel încât să fie echitabil faţă de persoanele asigurate, şi totodată, să se evite înrăutaţirea situaţiei persoanelor asigurate ce au venituri mici, precum şi orice fel de perturbare a activităţii.”

 • Rămân fără finanţare: asigurările de şomaj, asigurările în caz de accidente de muncă şi boli profesionale, garantarea creanţelor salariale în cazul insolvenţei angajatorului, asigurarea pentru concedii medicale şi indemnizaţii. Neoficial se anunţă că acestea vor fi preluate în plată de bugetul de stat, oficial nu se cunoaşte ce se va întâmpla cu aceste prestaţii.


Această decizie contribuie la precarizarea situaţiei lucrătorilor români în spaţiul european şi este o discriminare la nivel de drepturi, prin dispariţia principiului contributivităţii în cazul celor 4 componente mai sus menţionate.


Libera circulaţie a lucrătorilor este unul din drepturile fundamentale ale cetăţenilor europeni, fără coordonarea sistemelor de securitate socială din statele membre această libertate ar fi imposibil de exercitat.


La nivelul Uniunii Europene sistemele de securitate socială nu sunt armonizate, ele sunt în responsabilitatea exclusivă a statelor membre. Cu toate acestea Uniunea a stabilit reguli cu privire la interacţiunea sistemelor de securitate socială.


Pentru a putea garanta că cetăţenii fiecărui stat membru sunt acoperiţi în mod continuu de unul din sistemele statelor membre, atunci când este mobil la nivel european, au fost create punţi de legătură între sistemele de securitate socială naţionale, astfel încât să se evite situaţia ca un lucrător să fie lăsat fără protecţie sau să aibă dublă protecţie.


În condiţiile în care nu mai există contributivitate pentru cel puţin 3 din lista componentelor acoperite de coordonare, lucrătorii din România care decid să lucreze în afara ţării dacă la un moment dat ar avea nevoie şi ar fi îndreptăţiţi să primească un beneficiu al sistemului de securitate socială, nu vor putea folosi perioada cât au lucrat în ţară, pentru că nu au plătit contribuţii şi nu pot dovedi stagiul de cotizare.


Această rescriere completă a sistemului de securitate socială ne îndepărtează de modelele de securitate socială aplicate în Europa, făcând şi mai dificil procesul de coordonare cu celalalte sisteme de securitate din statele membre. • Împovărarea angajatului prin această măsură care îi va diminua veniturile. Azi angajatul plăteşte contribuţii sociale 16,5% şi impozit pe salarii – 16%, de la 1 ianuarie salariatul va plăti contribuţii sociale – 35% şi impozit pe salariu 10%. Angajatorul plăteşte azi contribuţii sociale – 22,75%, de la 1 ianuarie 2018 va plăti – 0%.


Actualmente Guvernul nu poate garanta includerea contribuţiilor angajatorului în câştigul salarial brut decât în cazul salariului minim şi al salariilor din sectorul bugetar, iar în acest moment peste 25% din salariaţii din România sunt plătiţi la nivelul salariului minim, aşadar ierarhia salarială va fi în mod excesiv aplatizată.


În urma acestui transfer, la 1 ianuarie 2018, creşterea reală a salariului minim va fi 0, în sumă nominală salariul minim net pe economie va creşte cu 1 leu (noul salariu minim anunţat pentru 1 ianuarie 2018 fiind de 1750 lei). Creşterea salariului minim de la 1450 la 1550, asa cum era anunţat în programul de guvernare, în condiţiile păstrării actualului sistem de contribuţii, ar fi însemnat creşterea salariului minim net cu 68 lei.


În fapt, Guvernul poate garanta păstrarea salariului minim net doar pentru cei care la 31 decembrie 2017 erau plătiţi la nivelul salariului minim. Salariaţii ale căror salarii sunt situate în intervalul 1450 – 1750 vor fi la fel de expuşi riscului de diminuare a salariului net.


Pentru salariaţii din sectorul economic, alţii decât cei încadraţi la nivelul salariului minim, Guvernul se bazează în acest proces pe un singur mecanism – buna credinţă a angajatorilor sau altfel spus „mila lui Dumnezeu”.


Cel mai probabil salariaţii din sectorul privat vor suporta din salariul net acest transfer, cu unele ajustări generate de evoluţia salariului minim.


Chiar dacă toţi angajatorii din România ar da dovadă de bună credinţă, atât pentru ei cat şi pentru angajaţi, acest proces de transfer va fi un coşmar. În baza de cacul a contribuţiilor sociale sunt incluse componente ale salariului cum ar fi sporuri, sau beneficii în bani sau în natură – care sunt sau nu permanente, drept urmare, şi dacă angajatorul ar fi de acord să includă în câştigul salarial contribuţiile plătite anterior de angajator, acest proces ar fi unul extrem de greoi şi birocratic. Cel mai probabil în cazul componentelor ce nu sunt permanente, creşterea cotei de contribuţii va fi suportată în întregime de salariat.


De exemplu, la un salariu brut de 2500 lei, salariatul va pierde până la 297 lei, adică o reducere nominală cu aproximativ 17% a salariului net. • Dispar contribuţiile pentru condiţiile de muncă deosebite sau speciale (plătite suplimentar de angajator), ca urmare vor dispărea şi beneficiile celor ce lucrează în aceste condiţii de muncă (reducerea vârstei de pensionare şi a stagiului de cotizare fără afectarea nivelului drepturilor). În acest moment angajatorii ale căror locuri de muncă sunt încadrate în condiţii de muncă deosebite – plătesc o cotă suplimentară de 5%, iar cei cu locuri de muncă speciale plătesc o cotă suplimentară de 10%.


În timp ce adevăratele motive pentru care actuala coaliţie de guvernare şi-a


asumat o astfel de decizie rămân ascunse opiniei publice, argumentele lansate public


în susţinerea acestei iniţiative nu pot fi considerate reale pentru că: • ”Reducerea deficitului bugetului asigurărilor sociale şi fondului de asigurări de sănătate.”:

  • Transferul contribuţiilor de la angajator la angajat este doar o rotire între două tipuri de contribuţii, ambele venituri ale bugetului de asigurări sociale / fondul de asigurări de sănătate, respectiv un transfer contabil între două capitole bugetare. În funcţie de modul în care se va aplica acest transfer, se poate vorbi cel mult de o compensare între creşterile de contribuţii sociale şi reducerea impozitului pe salarii. Bugetul de stat subvenţionează în acest moment ambele sisteme, în consecinţă va fi cel mult o compensare între tipuri de venituri. • ”Vor creşte pensiile prin luarea în calcul inclusiv a contribuţiilor care azi sunt suportate de angajator”:

  • Nici pensiile celor ce contribuie azi nu vor fi mai mari în viitor datorită acestei măsuri, o dată cu creşterea câştigului salarial brut individual creşte cel puţin în mod similar şi câştigul salarial mediu brut pe economie, ştiut fiind faptul că pensia se calculează plecând de la raportul între câştigul brut individual bază de calcul şi câştigul salarial mediu brut pe ţară aferent fiecărei luni de cotizare. • ”Reducerea birocraţiei şi creşterea gradului de colectare”:

  • În acest moment angajatorul întocmeşte un singur ordin de plată pentru toate contribuţiile sociale, şi depune o singură declaraţie lunară pentru toate contribuţiile, indiferent de bugetul / fondul de care aparţin şi indiferent dacă sunt datorate de angajator sau de angajat. Colectarea şi plata se va face în continuare tot de către angajatori, reţinerea la sursă şi nevirarea nu mai este considerată infracţiune în urma deciziei Curţii Constituţionale.
Prin aderarea la Uniunea Europeană, cei mai mulţi români au sperat la justiţie socială, protecţie socială şi condiţii de muncă şi de viaţă decente.


Protecţia socială oferă lucrătorilor siguranţa unui venit în perioada de tranziţie între două locuri de muncă, în perioadele de îmbolnăvire, invaliditate, maternitate sau pensionare.


Dispariţia surselor de finanţare înseamnă implicit dispariţia prestaţiilor sau preluarea acestora de către bugetul de stat. În cazul dispariţiei prestaţiilor mai sus menţionate, România îşi încalcă angajamentele asumate la nivel european şi internaţional.


În cazul preluării acestor prestaţii de către bugetul de stat apare inevitabil întrebarea – de ce decizia de a concedia, de a nu investi în sănătatea şi securitatea la locul de muncă sau falimentul unui angajator trebuie asumate public de toti cei ce susţin bugetul de stat?


Securitatea socială este în acelaşi timp un cost dar şi o investiţie pentru angajatori. Globalizarea şi politicile de ajustare impun mai mult ca oricând existenţa unor sisteme sustenabile de asigurări sociale.


Protecţia socială trebuie să fie parte integrantă a modelului economic şi social. Dreptul la muncă este garantat de Constituţie, lucrătorul trebuie să aibă dreptul să-şi aleagă locul de muncă şi programul de lucru. Securitatea socială trebuie să faciliteze mobilitatea şi dezvoltarea profesională a lucrătorilor.


Preşedinte B.N.S.


Dumitru COSTIN


 


Post-ul Comunicat de presă BNS. „NU experimentelor sociale pe români!” apare prima dată în Zi-de-zi.ro, Stiri din Mures, Stiri Targu mures - Liderul presei muresene.Mai multe
Bookmark and Share
Conecteaza-te la stiri si pe Facebook Twitter Feed RSS
Afisari 36 | Comentarii 0 | Sursa www.zi-de-zi.ro |
Comenteaza aceasta stire:

Categorie: Stiri locale din Mures Alte stiri despre: Mures

Alte stiri din categoria Stiri locale din Mures

VIDEO EXCLUSIV. A apărut încă un filmuleţ în cazul „Benedek Imre versus poliţişti”. Cine pe cine agresează de fapt?
Redacţia cotidianului Zi de Zi a intrat în posesia unui filmuleţ făcut miercuri, 20 septembrie, cu puţin timp înainte de momentul în care prof. dr. Bendek Imre a fost încătuşat pe o stradă din Târgu-Mureş, sub acuzarea de ultraj. Redăm în întregime filmuleţul în care la un moment d [...]
Afisari 33 | Comentarii 0 |
Alte stiri despre: Mures
Benedek Imre, acuzat de ultraj. Echipa cardiologului, convinsă că totul este o diversiune
Cardiologul mureşean Benedek Imre a fost reţinut miercuri, 20 septembrie, fiind acuzat de ultraj, respectiv că ar fi împins un poliţist rutier care l-ar fi depistat circulând cu autoturismul având asigurarea auto expirată. În replică, echipa susţinătorilor profesorului doctor  Benedek I [...]
Afisari 42 | Comentarii 0 |
Alte stiri despre: Mures
Se vrea îngroparea sportului mureșean?
Ordinul prefectului de Mureș care a solicitat anularea HCL 67/23.02.2017 și HCL 102/30.03.2017, în urma cărora cluburile sportive aflate în asociere cu Primăria și Consiliul Local Târgu-Mureș, au rămas fără finanțare, nu a rămas fără ecou. Acest ecou, la fel ca și în zonele montane c [...]
Afisari 48 | Comentarii 0 |
Alte stiri despre: Mures
FOTO: Luare de ostatici la Palatul Justiţiei din Târgu-Mureş. 33 de imagini spectaculoase de la operaţiunea de salvare!
Două persoane au fost luate ostatice miercuri, 20 septembrie, într-o sală de judecată din incinta Palatului de Justiţie din Târgu-Mureş. Rapid, la faţa locului şi-au făcut apariţia reprezentanţii principalelor instituţii cu rol în combaterea terorismului. După aproximativ 30 de minute [...]
Afisari 30 | Comentarii 0 |
Alte stiri despre: Mures
Aţi lucrat în străinătate? Recuperaţi-vă taxele!
Chiar dacă este posibil să vă recuperaţi taxele pe cont propriu, multe persoane care se confruntă cu procesul de rambursare al taxelor întâmpină probleme şi se simt nesiguri. Dacă doriţi să vă recuperaţi taxele cât mai rapid şi mai uşor, ar trebui să apelaţi la un profesionist – [...]
Afisari 9 | Comentarii 0 |
Alte stiri despre: Mures
Actorii mureșeni prezenți la Reuniunea Teatrelor Naţionale
În perioada 20 septembrie – 1 octombrie, are loc la Chișinău, a treia ediție a Reuniunii Teatrelor Naţionale. Evenimentul este organizat de Teatrul Național „Mihai Eminescu” cu sprijinul Ministerului Educației, Culturii și Cercetării al Republicii Moldova, Ministerului Culturii ș [...]
Afisari 29 | Comentarii 0 |
Alte stiri despre: Mures
„Seară italiană”, la Filarmonică
Ultimul concert al lunii septembrie,  la Filarmonica de Stat Târgu-Mureș,  prilejuiește melomanilor mureșeni întâlnitrea cu muzica compozitorilor italieni. Astfel, joi, 28 septembrie, ora 19:00 va avea loc la Sala Mare a Palatului Culturii o „seară italiană” avându-i oaspeți pe doi m [...]
Afisari 29 | Comentarii 0 |
Alte stiri despre: Mures
Curățenie de toamnă, sub egida JCI
Vara are zilele numărate, iar toamna se apropie, cu toate schimbările pe care le aduce cu ea,  copiii încep școala, vacanțele se răresc, iar natura își schimbă hainele. În acest sens, Proiectul ECO al JCI Târgu Mureș își propune să primească cu brațele deschise aceste schimbări ș [...]
Afisari 24 | Comentarii 0 |
Alte stiri despre: Mures
„Săptămâna Mobilității” la Reghin
În cadrul Săptămânii Mobilității Europene, în municipiul Reghin vor avea loc o serie de activități sportive și educative cu scopul de a promova importanța mișcării, reducerii poluării și protejării mediului organizate de Primăria și Consiliul Local al Municipiului Reghin în colabo [...]
Afisari 19 | Comentarii 0 |
Alte stiri despre: Mures
Majoritatea gospodăriilor din Boiu Mare, distruse de vijelie!
Vijelia de duminică a făcut prăpăd în comuna Boiu Mare. Localnicii spun că aproape nicio casă nu a rămas neafectată, dezastrul ajungând la cote inimaginabile. Administraţia locală încearcă să facă faţă problemei, însă este depăşită de situaţie. Localnicii spun că nici la dou [...]
Afisari 8 | Comentarii 0 |
Alte stiri despre: Maramures
Rectificare de buget la Reghin
În cadrul ședinței extraordinare a Consiliului Local Reghin de joi, 21 septembrie, consilierii reghineni vor avea pe ordinea de zi proiectul de rectificare a Bugetului General al UAT Reghin pe anul 2017. Potrivit proiectului publicat pe site-ul Primăriei Reghin, consilierii vor avea de aprobat o [...]
Afisari 9 | Comentarii 0 |
Alte stiri despre: Mures
Sume aprobate pentru acoperirea pagubelor înregistrate în urma furtunii violente
Fondul de rezervă al Administraţiei Publice Locale, disponibil pentru calamităţi, va fi utilizat pentru pagubele materiale înregistrate în urma furtunii semnalate în data de 17 septembrie. Decizia a fost aprobată la şedinţa de îndată a Consiliului Local, întâlnire desfăşurată ieri, [...]
Afisari 6 | Comentarii 0 |
Alte stiri despre: Maramures
Obiective din patrimoniul şi administrarea Consiliului Judeţean afectate de vijelie
Prin dispoziţia Preşedintelui Consiliului Judeţean Maramureş, Gabriel – Valer Zetea, a fost constituită o comisie pentru evaluarea pagubelor produse de vijelie la imobilele din administrarea instituţiei, dar şi la obiective ale instituţiilor subordonate. La Palatul Administrativ acoper [...]
Afisari 9 | Comentarii 0 |
Alte stiri despre: Maramures
Circulaţia rutieră se desfăşoară în ambele sensuri pe DN 18
Prefectul Vasile Moldovan, în calitate de preşedinte a C.J.S.U. Maramureş, a declarat că un prim raport operativ cu pagubele produse de furtună a fost transmis la Ministerul Afacerilor Interne (date comunicate de către comitetele locale pentru situaţii de urgenţă şi centralizate de către [...]
Afisari 7 | Comentarii 0 |
Alte stiri despre: Maramures
Universitatea de Vest “Vasile Goldiş” – Filiala Baia Mare, la 20 de ani de la înfiinţare
Anul universitar 2017-2018 reprezintă pentru Universitatea de Vest “Vasile Goldiş” Baia Mare un an academic deosebit, se împlinesc 20 de ani de la înfiinţare, ani în care, printr-un program managerial axat pe obiective adaptate la cerinţele pieţei muncii, Universitatea a reuşit să se i [...]
Afisari 30 | Comentarii 0 |
Alte stiri despre: Maramures
Serviciu de Evidenţa Populaţiei în Primăria din Satulung
Imobilul care adăposteşte administraţia locală din comuna Satulung s-a modernizat şi a fost extins. Astfel, primăria a primit un corp în plus. Aici va fi organizat Serviciul de Evidenţa Populaţiei, pentru care nu a existat spaţiu până acum, iar cetăţenii erau obligaţi să meargă în [...]
Afisari 29 | Comentarii 0 |
Alte stiri despre: Maramures


STIRI

Stiri

STIRI LOCALE
Top Stiri
Stiri locale din Mures 
Oferta publicitate radio TV

UTILE

Meteo
05-09-2017 06:00
Bucuresti 11.5°C
Constanta 16.4°C
Timisoara 8.6°C
Cluj Napoca 7.0°C
Galati 16.0°C
Brasov 11.7°C
Craiova 13.0°C
Ploiesti 10.9°C
Braila 13.0°C
Oradea 10.9°C
Arad 13.6°C
Pitesti 13.0°C
Baia Mare 10.0°C
Buzau 10.9°C
Satu Mare 10.0°C
Botosani 12.0°C
Piatra Neamt 10.9°C
Ramnicu Valcea 13.0°C
Drobeta Turnu Severin 15.0°C
Suceava 12.0°C
Curs valutar
04/09/2017
EUR4.59490.0004
USD3.8558-0.0072
XAU165.44071.7176
CHF4.02810.0054
CAD3.10750.0145
GBP4.99150.0002
MDL0.21660.0010
XDR5.47190.0001
Convertor valutar
din in
loading...

 


Oferta publicitate radio TV
Calendarul zilei
1847 - Inaugurarea primei lucrari moderne de alimentare cu apa a Bucurestiului ("Stabilimentul fantanilor de la Mihai Voda"), in care pompele erau actionate de o masina cu aburi.
1947 - S-a nascut scriitorul american Stephen King, autor de romane imbinand elemente horror, SF si legenda, multe dintre ele transpuse cinematografic.
1954 - S-a nascut Phil "Animal" Taylor, baterist britanic (Motorhead).
Cugetarea zilei, citate, ganduri celebre
Viata
Viata nu inseamna a trai, ci a sti pentru ce traiesti. Nicolae Iorga
Citeste si altele Recomandari literare Curiozitati, Stiati ca?
Animale
caii comunica intre ei folosind peste 100 de sunete.

Citeste si altele

TIMP LIBER

 
Gold FM Romania - SUS

Stiri

arhiva stiri preluare stiri Citeste stiri din:

Aboneaza-te la fluxul de stiri

Un proiect ROSTCLUB - constructie site | productie spoturi audio | productie spoturi video | Difuzare spoturi radio | Difuzare spoturi TV © Copyright ROSTCLUB All Rights Reserved.